Biết được đặc tính Âm Dương khác nhau của mỗi yếu tố trong Ngũ Hành được biểu hiện trong mười Thiên can là điều quan trọng. Tuy nhiên, khi bạn hiểu hơn trong quá trình học Bát Tự, bạn cần phải nói ngôn ngữ của Bát Tự. Bắt đầu bằng việc gọi mười Thiên can bằng tên của chúng, hơn là yếu tố và đặc tính. Điều đó có nghĩa thế nào ? Hãy nói Giáp Mộc thay vì Dương Mộc. Hãy nói Nhâm Thủy khi bạn định nói về Dương Thủy.
Bạn cũng nên cố gắng đánh giá chất lượng hình ảnh của những Thiên can. Mỗi khi bạn nghĩ về Giáp Mộc, hình dung đến những cây gỗ to cao. Mỗi khi bạn nghĩ về Đinh Hỏa, hình dung đến ngọn nến mong manh, lấp lánh trong đêm tối. Bằng cách hiểu Bát Tự bằng các yếu tố, đặc tính và hình ảnh, bạn đang bắt đầu quá trình học Bát Tự theo một phương cách đúng đắn.
Có một lý do rất tốt cho việc xem xét tới mười Thiên can bởi tên chúng và đồng thời, giữ hình ảnh về các Thiên can trong tâm trí. Nó liên quan tới nội dung cốt lõi trong phân tích Bát Tự, đó là việc tất cả các phân tích sẽ liên quan và được xác định bởi Thiên can trong ngày sinh của bạn.
Thiên can ngày sinh của bạn được gọi là Nhật chủ. Nhật chủ của bạn không CHỈ LÀ Thiên can ngày sinh. Đó không chỉ là một ký hiệu của Lịch. Nhật chủ của bạn là BẠN. Nó đại diện cho bạn – bản tính, tính cách, thói quen, thậm chí vẻ ngoài của bạn. Nhật chủ chính là yếu tố cá nhân của bạn.
Hãy bắt đầu nghĩ về bạn trong bối cảnh của Bát Tự. Nếu bạn sinh vào ngày Bính, hãy gọi bạn là Nhật chủ Bính Hỏa. Nếu Nhật chủ của bạn là Âm Thủy, hãy xem bạn như là Nhật chủ Quý Thủy.
Đây là bước đầu tiên và cơ bản nhất hướng tới việc sử dụng mật mã cuộc đời của cá nhân bạn để hiểu bản thân tốt hơn, và ngược lại, khiến bản thân bạn tốt hơn.

Để làm chủ được Bát tự và 10 Thần cần quen thuộc với không chỉ 10 Thần đối với Nhật chủ của bạn mà còn với cả 9 Nhật chủ khác. Đó là vì 10 Thần biểu lộ theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào Nhật chủ nào được sử dụng để xác định ra 10 Thần. Sao Thực Thần của Nhật chủ Giáp Mộc sẽ có sự khác biệt tinh tế trong cách thức hoạt động và ảnh hưởng đến Nhật chủ so với sao Thực Thần của Nhật chủ Mậu Thổ. Tương tự, mỗi sao trong 10 Thần có mối quan hệ hơi độc đáo với Nhật chủ tương ứng của nó, tùy thuộc vào các vòng Ngũ hành.
Ví dụ, sao Ấn của Nhật chủ Bính Hỏa là Giáp và Ất. Mặc dù về lý thuyết Ấn tương sinh Nhật chủ trong vòng tương sinh của Ngũ hành, nhưng thực tế thì Bính Hỏa làm cho Giáp Mộc và Ất Mộc phát triển, theo cách mà ánh sáng mặt trời là cần thiết bởi mọi sinh vật trên hành tinh để sống. Trong khi đó, Đinh Hỏa lại cần nguồn cung cấp là Mộc để cháy. Vì thế Đinh Hỏa cần thiết Ấn để tương sinh còn Bính Hỏa lại không dựa vào Ấn để tương sinh.
Hơn nữa, cho dù mục đích quan trọng của việc học Bát tự là để có thể hiểu bản thân bạn tốt hơn, nhưng tôi chắc rằng nhiều người quan tâm đến việc sử dụng nó cho mục đích hiểu hơn về mọi người xung quanh, trong cuộc sống cá nhân hoặc trong công việc.
Thực tế rất có thể bạn sẽ thấy mình đang nhìn vào các biểu đồ có Nhật chủ khác với của bạn. Do đó, điều quan trọng là phải vượt ra ngoài 10 Thần có liên quan đến biểu đồ của riêng bạn, và phải nỗ lực để làm quen với 10 Thần liên quan đến Nhật chủ khác với Nhật chủ của bạn.